Vožnja osobnog vozila s automatskim mjenjačem

Danas se sve više susrećemo s automatskim mjenjačem u vozilu, a  u autoškoli niste imali priliku se upoznati s takvim vozilom. Zato što bi nakon položenog ispita vozilom s automatskim mjenjačem za klasičan mjenjač morali nakon 10 odvoženih sati ponovo na ispit. Stoga par riječi i uputa na neke razlike u vožnji s automatskim mjenjačem, s kojima će te se susresti a koje su bitne.

Osnovno je da u vozilu ne može pokrenuti motor vozila ako noga nije na papučici kočnice. Velika sličnost kao kod mopeda i skutera. Ako motor nije u pogonu nije ni moguće pomicanje ručice mjenjača. Da bi ste ga mogli odabrali jednu od opcija, morate pritisnuti radnu kočnicu i prekidač na ručici mjenjača. Za Kretanje naprijed odaberite položaj (D), za nazad položaj ®. Za svo to vrijeme morate držati radnu kočnicu. To znači da otpuštanjem radne i pomoćne kočnice vozilo kreće bez uporabe papučice gasa. Isto tako prije gašenja motora morate ručicu mjenjača postaviti u položaj (P) parking a preporuka je i aktiviranje  pomoćne kočnice. Na taj način će te osigurati vozilo od samopokretanja i omogućiti sustavu zaključavanje vozila. Parkirna kočnica je električna i djeluje na sve kotače. Otpuštanje je moguće samo dok je pritisnuta radna kočnica i dok motor radi. Položaj (N) koristi se za zakretanje kotača u željenom smjeru kada je vozilo zaustavljeno ili za dužeg stajanja na ravnom terenu. Zakretanje kotača u mirovanju uz korištenje radne kočnice, opterećuje upravljački mehanizam. Pa to treba izbjegavati.

Za razliku od vozila s klasičnim mjenjačem usporavanje motorom je dugotrajno i u gradskom prometu ne zamjetno,  pa za svako usporavanje morate koristiti kočnicu do potpunog zaustavljanja . Za vrijeme stajanja nije potrebno prebacivanje u (N) neutralan položaj pogotovo ako su ona kraća, a nikako u vožnji jer to oštećuje automatski mjenjač. Prilagodbu brzine za ulaske u zavoj ili skretanja na raskrižju potrebno je obavljati daleko ranije nego kod klasičnog mjenjača jer izostaje  usporenja motorom. Procjena brzine preko buke i tona motora, zbog nižeg stupnja više nije moguća, potrebna je kontrola brzinomjerom.  Za razliku od klasičnog mjenjača, automatski radi na nižem broju okretaja pa je i buka daleko manja. S druge strane su to i vozila više kategorije, pa vas ta kombinacija može lako prevariti u donošenju procjene brzine. Za duže  kontinuirano spuštanje niz strminu ( na primjer sa Sljemena) ili nekog većeg brda koristite opciju (M) manual, kojom možete dugotrajno usporavati nižim stupnjem. bez duže uporabe radne kočnice koja bi se u tom slučaju mogla pregrijati i trajno oštetiti.

Kada lijevom nogom prestanete tražiti spojku prilikom zaustavljanja, upravljanje vozilom s automatskim mjenjačem postaje novi užitak.