Uvjeti vidljivosti i preglednosti u prometu na cestama ključni su za procjenu i donošenje kvalitetne odluke kod vozača motornih vozila.

Uvjeti vidljivosti

uvjeti vidljivostiSvjetlo  se definira kao elektromagnetni val koji je u stanju izazvati osjet vida. U vakuumu se giba pravocrtno dok kod prolaza kroz neku  prozirnu materiju ( voda,staklo) usporava brzinu ovisno o indeksu loma. Crno tijelo apsorbira sva zračenja, a bijelo reflektira veći dio svjetlosnog zračenja. Različite valne dužine daju uočljivost boja, a razlikuju se spektralne i pigmente ( boje koje nastaju kao refleksija spektra). Svjetlosni val sačinjava samo mali dio spektra  sunčevog elektromagnetskog zračenja. Granice vidnog spektra nisu ograničene i ovise o osobnim sposobnostima pojedinca.Za razlučivost spektra potrebna je dnevna svjetlost ili jači umjetni izvor dok su za nedovoljne osvijetljenosti prepoznatljive samo crvena,zelena i modra.

Za dobru uočljivost  bitni su;

OŠTRINA VIDA– je sposobnost uočavanja malih razlika u obliku, veličini i kontrastu granične razlike svjetline

–       KVANTITATIVNO—širina kuta u kojem se razlikuju dvije točke

–       KVALITATIVNO— mjera razlučivosti najmanjih još vidljivih pojedinosti( ovisno o svojstvima rožnice,leće i staklovine, širini zjenice,vidnim živcima i vidnom centru )

Smetnje koje smanjuju oštrinu vida

 Buka od 95 dB proširuje zjenicu i smanjuje oštrinu
 Vibracija ili kombinacija s bukom
 Nečistoća vjetrobranskog stakla smanjuje do 30% oštrinu vida može izazvati rasipanje svjetla i izaziva zasljepljenje
 U sumrak oštrina vida smanjuje se za 10 X
Dobna granica i oštrina voda:
100% ———-20.god
90%————40.god.
74 % ———60.god.
47% ———80.god.
VIDNO POLJE– prostor koji je vidljiv bez pomicanja očiju ili glave
oštro3-6 * jasno 6-20 * zadovoljavajuće 20 -40 * periferno 40- 120
RASPOZNAVANJE BOJA
1. ton
2. jasnoća
3. zasićenost pigmenata
trikromazija—normalno raspoznavanje triju osnovnih boja
dikromazija — odsutnost prepoznavanja jedne osnovne boje
ADAPTACIJA —prilagodba na razinu osvjetljenja ( nakon dobrog osvjetljenja ulazak u prostor s nedovoljnim stupnjem osvjetljenja )
Proces adaptacije vrši se na tri načina, koji se međusobno nadopunjuju
promjena promjera zjenice
prijelazom vida čunjićima na štapiće i obrnuto
promjena osjetljivosti čunjića i štapića
Za promet je važna dinamička reakcija zjenice koja omogućava adaptaciju na mrak i smanjenje zablješćivanja. Kod mlađih širina zjenice može varirati od 2-8 mm. S većom starosti zjenica postaje uža, a mogućnost reagiranja se smanjuje. Promjena zjenice nije važna samo za adaptaciju nego i za oštrinu vida. Adaptacija na tamu je i do desetak puta veća od adaptacije na svjetlo. Osim tog nije samo važna fiziološka prilagodba nego se vozač mora prilagoditi da je danju cesta tamna a horizont svijetao dok je noću to obrnuto. Smanjenu vidljivost naši propisi definiraju kao otežano uočavanje za vrijeme kiše, dima, magle, odnosno kada druge učesnike nije moguće jasno uočiti na udaljenosti od najmanje 100 m u naselju ili 200 m izvan naselja.
ZASLJEPLJENJE 

je stanje koje nastaje kada, kroz zjenicu prođe velika količina svjetla velike jačine i djeluje na veću površinu mrežnice i utječe na pogoršanje vidnih sposobnosti. Osim osjećaja nelagode vozač gubi orijentaciju,oštrinu i dubinu vida. Znači da se gubi osjećaj brzine i prepoznavanja nekih objekata. Intenzitet zasljepljenja ovisi o frekvenciji svjetla (najviše modri snop) kut ulaza svijetla, širini zjenice prije zasljepljivanja (razlika intenziteta) ,dužina vremena izloženosti jakom izvoru(opasnija su kratka i iznenadna). Naročito je opasna „tamna rupa“ prostor desno od nailazećeg vozila, kao i vrijeme adaptacije,zato je u mimoilaženju potrebno smanjiti brzinu i pogled usmjeriti prema desnom rubu ceste,da bi se izbjegla promjena veličine zjenice.

Preglednost

podrazumijeva konkretan prostor što ga sudionik u  cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi.
Ova definicija nije samo fraza koja je  jedno od pitanja s vozačkog ispita, već niz činjenica  koje  vozač mora uzeti u obzir i s kojima se svakodnevno susreće.  Ceste nisu izolirano područje, već prolaze kroz različitu okolinu koja nekad onemogućava dovoljnu preglednost i svega  potrebnog za donošenje pravilne odluke o načinu kretanja. Percepcija okoline može biti preklopljena iluzijom uz različito psihofizičko stanje što vodi do pogrešne odluke naročito uz smanjenu vidljivost

Različito raslinje ,zgrade, druga vozila, nepregledni zavoji, prijevoji i različite ograde onemogućavaju vozaču potrebnu preglednost. Za koju je obvezan prilagoditi brzinu tako da se može na vrijeme zaustaviti.

.

Primjer: različite potrebne dužine preglednosti prema položaju i brzini nadolazećih vozila

Dužina potrebne preglednosti u ovom primjeru razmjerna je  umnošku brzini nadolazećeg vozila i vremenu za koje će vozač s bočne strane dostići tu brzinu. Uvećane za minimalni razmak između vozila u momentu sustizanja izražene u metrima. Vezano uz to potrebna je prilagodba brzine na pojedinim zaklonjenim dijelovima glavne ceste, kako bi ih vozač s sporedne ceste  uočio i odredio elemente za propuštanje. Što znači uključenje bez ometanja vozila kojima ustupa prednost prolaza.

VIDLJIVOST
uvjeti-vidljivosti

Definicija – podrazumijeva stanje atmosferskih prilika osvijetljenosti okoline koji omogućava jasno uočavanje okoline i prometne signalizacije ili drugih sudionika na cesti u razmaku većem od 100 m u naselju i 200 m izvan naselja.
Može biti ;
smanjena ( prašina,magla,dim,kiša,snijeg)
nedovoljan ( sumrak, noć )
Obveza svih vozača da na vozilu pod tim uvjetima koriste svijetla za osvjetljenje ceste i svjetla za označavanje vozila. Ostali sudionici
koji za kretanje koriste kolnik obvezni su koristiti svjetlo ili svjetlosne oznake za označavanje, koje su propisane zakonom.
( biciklist osim svjetla i reflektirajući prsluk, a pješaci najmanje reflektirajuće oznake )
Razmislite i probajte odgovoriti na ova pitanja:
Smije li dužina preglednosti i vidljivost biti kraća od zaustavnog puta ?
Smije li vozač naglo mijenjati brzinu vozila a prema uvjetima koje je mogao predvidjeti?

Zašto vozači u uvjetima smanjene vidljivosti moraju prilagoditi brzinu vozila ?

Uvjeti vidljivosti i preglednosti važni su na svim cestama a posebno na raskrižjima na kojima se pravci kretanja sijeku.
Obveze vozača koji se približava raskrižju
o Prilagoditi brzinu uvjetima ( prometni + klimatski )
o Utvrditi način odvijanja prometa
o Postupiti prema pravilima prednosti prolaza
Ne zaboravi da je propuštanje radnja kojom se drugim sudionicima omogućava neometan prolazak. Sudionike koje ne vidite na pojedinim mjestima morate očekivati i uočiti njihov način kretanja. No, to tim sudionicima ne daje za pravo da svojim ponašanjem otežavaju ili onemogućuju postupanje po pravilima prometa. Pogotovo kada se ne poštuju ograničenja brzine ili načina mijenjanja prometnih traka. Kao vozač vi ste u obje uloge, ali je svakako zahtjevnija ona u kojoj ste obvezni prednost ustupiti drugom. Koje su vam tada obveze:
o Očekivati sudionika na odgovarajućoj dužini preglednosti (pravovremena provjera)
o Zauzeti poziciju s adekvatnom preglednosti prema očekivanoj brzina nadolazećih vozila koja ovisi ;
o vašoj dužini reakcije vozača (zdravstvenom stanju, stanju koncentracije i prometnom iskustvu )
o vrsti i stanju vozila kojim upravljate
o stanju kolnika
o stanju vidljivosti
Mislite li i dalje da su vidljivost i preglednost isti pojmovi i da će te moći adekvatno reagirati kad uočite opasnost ?
Zapamtite osim svega navedenog u prometu postoje i iluzije zato često brzopleto donesena odluka je
kriva odluka.
Ne postoje bezgrešni vozači samo se to nekima prečesto događa, što se više ne može nazivati greškom već bezobzirnost ili neznanje.