Usluge i cijene

Cijene naših usluga određene su prema Pravilniku o minimalnim izračunskim elementima. Cjelokupan iznos usluge osposobljavanja ili dio usluge možete uplatiti na blagajni autoškole ili uplatnicom u financijskoj instituciji. Cijena dopunskog sata obuke istovjetna je  cijeni sata osnovnog programa obuke.

POPUST   ZA SVE KATEGORIJE U IZNOSU OD   5% ZA GOTOVINSKA PLAĆANJA PRI UPISU

Načini plaćanja usluge:

– plaćanje gotovinom (jednokratna uplata ili na  više rata prema dogovoru)

– plaćanje kreditnim karticama ( MasterCard, Diners ili Visa)

– plaćanje Maestro ZABA i PBZ karticom obročno, virmanske uplate

– uplatama financijskih kuća(banka, pošta, i druge) uplatnicom autoškole

-obročno na više rata karticom

Osposobljavanje (nastava PPSP i sati UV s PPP)

Kategorija Kartično

Jednokratno

A1 ima B (7 h UV)………………………………. 1.190,oo kn
A2 ima B  (15 UV) 0000,00 kn
A ima B,  (15 UV)………………………………… 2.700,00 kn
B  (30 PPSP + 35 UV)…………………………….. 5.455,00  kn
B ima A  (4 PPSP + 30 UV) 4.402,50 kn
B+E ( 5 PSP+ 10h UV ) 1.912,50 kn

Gotovinsko plaćanje s 5 % popusta !!!

Za osobe s vozačkom dozvolom za obnovu znanja odobravamo poseban popust
vezan uz način plaćanja i broj nastavni sati DO 10%.
U sve gore navedene cijene uračunato je 25% PDV-a

PPSP- prometni propisi

UV- upravljanje vozilom