UKLJUČIVANJE SA SPOREDNE CESTE

Autoškola Capitol Hill Zagreb

 Uključivanje sa sporedne ceste uz nepoštivanja prednosti prolaza, uzrok su većine prometnih nezgoda na raskrižju.  Oduzimanja prednosti prolaza, uzrokovana je lošom procjenom udaljenosti i brzine nadolazećeg vozila. Sudara pri uključivanju sa sporedne ceste može biti uzrokovan i neprilagođenom brzina vozača na cesti s prednosti prolaza. Ali teško se dokazuje bez stručnog vještaka. Svi vozači koji se približavaju raskrižju, obvezni su pristupati s posebnim oprezom i prilagoditi brzinu tako da se moru na vrijeme zaustavviti. Pa i onda kada su na cesti s prednosti prolaza. Što se u potpunosti zapostavlja, pogotovo na cesti izvan naselja, a najčešče se najavljuje s prometnim znakom opasnosti. Procjena elemenata za propuštanje, vozačima sa sporedne ceste posebno je bitna. Koji put zahtjeva potpuno zaustavljanje i kad to znakom izričite naredbe nije uređeno. Zbog loše vidljivost često dolazi do naleta na vozilo s teškim posljedicama.

Oznake na kolniku označavaju mjest s kojeg se ustupa prednost:

Poprečne oznake na cesti Autoškola Capitol Hill Zagreb

Prometni znakovi na raskrižju Autoškola Capitol Hill Zagreb

 

 

 

Vozač koji se približava raskrižju sa sporedne ceste obilježene trokutom

Brzinu mora prilagoditi na onu koja mu omogućava zaustavljanje do ulaska u raskrižje, uz dovoljnu preglednost s  mjesta na kojem će obaviti propuštanje vozila i pješaka. Na način koji i ostali sudionici mogu lako prepoznati. Propuštanje je složen proces u kojem vozač na temelju procijene donosi odluku o načinu omogućavanja nesmetanog polaska, onih kojima ustupa prednost  na temelju:

  • trenutne preglednosti
  • očekivanju ili nailasku sudionika
  • procijeni njegove udaljenosti i brzine, odnosno namjera
  • procijene udaljenosti do mjesta susreta nakon uključivanja, uzimajući u obzir mogućnosti ubrzanja

Na primjer, za uključivanje sa sporedne ceste. Sporo vozilo mora propuštati vozilo na glavnoj cesti s puno veće udaljenosti od brzog. Kako ne bi nakon uključivanja ometao vozilo na glavnoj cesti, svojim sporim ubrzanjem. Svi ti elementi procjene donose se na temelju ranije stečenog iskustva u obuci. a kasnije u samostalnoj vožnji. U nastojanju bržeg dolaska do cilja često se precjenjuju vlastite sposobnosti na uštrb drugih. Raskrižja cesta obilježenih trokutom najčešće su mjestu ujednačenog  prometa i u pravilu manjih razlika brzina, a preglednost omogućava procjenu bez zaustavljanja. Na raskrižju obilježenim znakom STOP. Obaveza vozača je zaustavljanje prije ulaska u raskrižje i tek nakon toga obavljanje procijene elemenata propuštanja. Tim postupkom se ostavlja dovoljno vremena za kvalitetniju procjenu . Jer se uključivanje obavlja na cesti s bitno većim intenzitetom prometa i većom razlikom brzine od vozila sa sporedne ceste.  Na mjestu nedovoljna preglednost u prilaženju raskrižju. Vozač je obvezan po pravilu zaustavljanje obaviti neposredno pred oznakom ili postavljenim znakom, ali se tolerira i mjesto preglednosti ako to signalizacija ne zadovoljava. Kako se znak ili oznaka ne nalaze uvjek na liniji preglednosti, vozač i nakon zaustavljanja ponekad mora obaviti korekcija položaja vozila, da bi uočio svi potrebne elemente. Upravo ta radnja dovodi u zabludu one nestrpljive straga. Koji takav manevar tretiraju kao čin uključenja a ne korekciju, pa dolazi do naguravanja vozila. Važno je naglasiti da se svaki vozač ponaosob, se mora uvjeriti u situaciju prije ulaska sa sporedne ceste. Poistovjećuje s onim ispred nije dopušteno. Na uključivanje sa sporedne ceste može utjecati neadekvatna i nedosljedna prometna signalizacija, jer se stanje mijenja nelegalnom gradnjom ili parkiranim vozilima. Zaustavljanje na ulazu u raskrižje nije zabranjeno, već neophodno dok se vozač ne uvjeri u sigurno uključivanje. Obveza propuštanja po oba znaka je ista, a razlika je u obvezi zaustavljanja. U slučaju postavljanja nasuprotno različitih znakova ne postoji njihova međusobna prednost, već samo način uključivanja. Zaustavljanje na pješačom prijelazu radi utvrđivanja uvjeta nije zabranjeno, ako se prethodno propuste pješaci. Te radnje neuračunavju se u prekid vožnje.     Uključivanje sa sporedne ceste Autoškola Capitol Hill Zagreb      Uključivanje sa biciklističke staze Autoškola Capitol Hill Zagreb

  Uključenje pod oštrim kutem

uključivanje

uključivanje

U poziciji bijelog vozila, najbolje je postaviti vozilo tako, da bočnim lijevim retrovizorom obuhvatimo traku u koju se želite uključiti radi procjene nadolazećih vozila. Ako pristupate k tom vozilu očekujte da vas vozač nije uočio, smanjite brzinu. Važno je naglasiti da to nije traka  za ubrzanje, nego praćenje vozila.

 

Propisi u praksi

U praksi se često primjenjuje pravilo zaustavljanja na liniji preglednosti i bez obzira na oznake na kolniku ili mjesto postavljenog prometnog znaka, uz prethodno propuštanje pješaka. U velikim gradovima gdje se učestalo nalaze velike građevine ili parkirana vozila, koja su uzrok nedovoljnu preglednost, ovakav način djelomično opravdava taj postupak.  Time se povećava dinamika uključivanja. Zbog nešto manjih brzina nadolazećih vozila, vozač sa sporedne ceste obilježene znakom STOP u potpunosti ne zaustavljaju vozilo. Postupaju kao da su naišli na cestu obilježenu trokutom. Ovim načinom stvara se kriva navika i ignoriranja znaka a vodi do incidenta. Poneke situacije zahtijevaju procjenu iz mirovanja. Valja napomenuti da se znak STOP postavlja i na prijelaze preko željezničke pruge ili ulaze s parkirališta, na kojima su greške učestale. Na vozačkom ispitu ovako iskrivljeno pravilo se ne tolerira i kada se kandidat ne zaustavi pred znakom STOP, na ispitu nije zadovoljio. Zato kad nailazite na obvezno zaustavljanje, prvo je odrediti mjesto zaustavljanja, a tek onda provjeri elemente propuštanja. Ovo vrijedi i na mjestima loše preglednosti, na kojem je nekim slučajem postavljen trokut umjesto znaka obveze zaustavljanja. Stjecanje ove navike višestruko je korisno, a ne iziskuje neki napor.