UKLJUČIVANJE SA SPOREDNE CESTE

Autoškola Capitol Hill Zagreb

Nepoštivanje pravila za uključivanje sa sporedne ceste i nepoštivanja prednosti prolaza, uzrok su većine prometnih nezgoda na raskrižju. Osim oduzimanja prednosti prolaza, uzrok sudara pri uključivanju sa sporedne ceste može biti i neprilagođena brzina vozača na cesti s prednosti prolaza. Ali teško se dokazuje bez stručnog vještaka.

Uključivanje sa sporedne ceste u veliko raskrižje bez znanja i iskustva može završiti fatalno. Svi vozači koji se približavaju raskrižju, obvezni su pristupati s posebnim oprezom i prilagoditi brzinu, pa i onda kada su na cesti s prednosti prolaza. Što se u potpunosti zapostavlja, pogotovo na cesti izvan naselja, a najčešče se najavljuje s prometnim znakom opasnosti. Procjena elemenata za propuštanje vozačima sa sporedne ceste je tada otežana i često neadekvatna. Često dolazi do naleta na vozilo s teškim posljedicama.

Prometna signalizacija na raskrižju:

Poprečne oznake na cesti Autoškola Capitol Hill Zagreb

Prometni znakovi na raskrižju Autoškola Capitol Hill Zagreb

Vozač koji se približava raskrižju sa sporedne ceste obilježene trokutom

Brzinu mora prilagoditi na onu koja mu omogućava zaustavljanje do ulaska u raskrižje i dovoljnu preglednost s  mjesta na kojem će obaviti propuštanje vozila i pješaka. Na način koji i ostali sudionici mogu lako prepoznati.

Propuštanje je složen proces u kojem vozač na temelju procijene donosi odluku o načinu omogućavanja nesmetanog polaska onih kojima ustupa prednost , a na temelju:

  • trenutne preglednosti
  • očekivanju ili nailasku sudionika
  • procijeni njegove udaljenosti i brzine, odnosno namjera
  • procijene udaljenosti do mjesta susreta nakon uključivanja, uzimajući u obzir mogućnosti ubrzanja

Na primjer, za uključivanje sa sporedne ceste, sporo vozilo mora propuštati vozilo na glavnoj cesti s puno veće udaljenosti od brzog, kako ne bi nakon uključivanja ometao vozilo na glavnoj cesti, svojim sporim ubrzanjem.

Svi ti elementi procjene donose se na temelju ranije stečenog iskustva u obuci, ali i kasnije u samostalnoj vožnji, na koja mogu utjecati neposredna događanja kao i motivacija. U nastojanju bržeg dolaska do cilja često se precjenjuju vlastite sposobnosti na uštrb drugih, ili neko negativno iskustvo utječe na način pretjerane opreznosti. Raskrižja cesta obilježenih trokutom najčešće su na mjestu ujednačenog  prometa i u pravilu manjih razlika brzina, a preglednost omogućava procjenu bez zaustavljanja.

Na raskrižju obilježenim znakom STOP, obaveza vozača je zaustavljanje prije ulaska u raskrižje i tek nakon toga obavljanje procijene elemenata propuštanja. Tim postupkom se ostavlja dovoljno vremena za kvalitetniju procjenu , jer se uključivanje obavlja na cesti s bitno većim intenzitetom prometa i većom razlikom brzine od vozila sa sporedne ceste.  Česta je i nedovoljna preglednost u prilaženju raskrižju. Vozač je obvezan po pravilu zaustavljanje obaviti neposredno pred oznakom ili postavljenim znakom ali se tolerira i mjesto preglednosti kada to signalizacija ne zadovoljava. Kako se znak ili oznaka ne nalaze uvjek na liniji preglednosti, vozač i nakon zaustavljanja ponekad mora obaviti korekcija položaja vozila, da bi uočio svi potrebne elemente. Upravo ta radnja dovodi u zabludu one nestrpljive straga. Koji takav manevar tretiraju kao čin uključenja a ne korekciju, pa dolazi do naguravanja vozila. Važno je naglasiti da se svaki vozač ponaosob, mora uvjeriti u situaciju prije ulaska sa sporedne ceste, a ne da se poistovjećuje s onim ispred.

Na uključivanje sa sporedne ceste može utjecati neadekvatna i nedosljedna prometna signalizacija jer se stanje mijenja nelegalnom gradnjom ili parkiranim vozilima. Zaustavljanje na ulazu u raskrižje nije zabranjeno, već neophodno dok se vozač ne uvjeri u sigurno uključivanje. Obveza propuštanja po oba znaka je ista, a razlika je u obvezi zaustavljanja. U slučaju postavljanja nasuprotno različitih znakova ne postoji njihova međusobna prednost, već samo način uključivanja. Zaustavljanje na pješačom prijelazu radi utvrđivanja uvjeta nije zabranjeno, ako se prethodno propuste pješaci.

Uključivanje sa sporedne ceste Autoškola Capitol Hill Zagreb      Uključivanje sa biciklističke staze Autoškola Capitol Hill Zagreb

Propisi u praksi

U praksi se često primjenjuje pravilo zaustavljanja na liniji preglednosti i bez obzira na oznaku na kolniku i mjesto postavljenog prometnog znaka, uz prethodno propuštanje pješaka.

U velikim gradovima gdje se učestalo nalaze velike građevine ili parkirana vozila, koja su uzrok nedovoljnoj preglednosti, ovakav način djelomično opravdava taj postupak, jer se time povećava dinamika uključivanja.

Zbog nešto manjih brzina nadolazećih vozila, vozač sa sporedne ceste obilježene znakom STOP u potpunosti ne zaustavljaju vozilo. Postupaju kao da su naišli na cestu obilježenu trokutom. Ovim načinom stvara se kriva navika, koja dovodi do incidenta. Poneke situacije zahtijevaju procjenu iz mirovanja. Tome pogoduje i nedosljednost u postavljanju prometne signalizacije nadležnih službi. Što kod vozača stvara nepovjerenje prema prometnoj signalizaciji, a vožnja se odvija po nahođenju odnosno improvizaciji.

Valja napomenuti da se znak STOP postavlja i na prijelaze preko željezničke pruge ili ulaze s parkirališta, na kojima su greške učestale.

Na vozačkom ispitu ovako iskrivljeno pravilo se ne tolerira i kada se kandidat ne zaustavi pred znakom STOP, na ispitu nije zadovoljio. Zato kad nailazite na obvezno zaustavljanje, prvo je odrediti mjesto zaustavljanja, a tek onda provjeri elemente propuštanja. Ovo vrijedi i na mjestima loše preglednosti na kojem je nekim slučajem postavljen trokut umjesto znaka obveze zaustavljanja.

Stjecanje ove navike višestruko je korisno, a ne iziskuje neki napor.