Prometni znakovi

Prometni znakovi i oznake

Prometni znakovi i oznake na cestama postavljaju se iz razloga različitih
prometnih uvjeta na cesti. Prometnim sudionicima pružaju važne
informacije značajne za sigurno kretanje. Osim načelnog određenja
Zakonom o sigurnosti prometa, detaljno uređenje donosi ministar
Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji. Uz dobro poznavanje
građe potrebno je i znati i hijerarhiju u postupanju. Primjenjuje se kako
slijedi;
1. Policajac ( službena osoba )
2. Svjetlosni znaci i oznake
3. Vozila pod pratnjom i vozila s prednosti prolaza
4. Prometni znakovi, oznake na kolniku i oprema
5. Prometna pravila

Prometni znakovi