Prestrojavanje i mijenjanje prometne trake

AUTOŠKOLA CAPITOL HILL ZAGREB

Prestrojavanje i mjenjanje prometne trake Autoškola Capitol Hill Zagreb Prestrojavanje uz mijenjanje prometne trake je radnja na koju smo često prisiljeni da bi nastavili prema željenom pravcu. Prije započinjanja bilo koje radnje morate se uvjeriti da ju možete izvesti na siguran način te je pravovremeno najaviti. Isto tako, potrebno je ostaviti dovoljno vremena i prostora kako bi prestojavanje obavili shodno brzini i prostoru, kao i prometnom opterećenju. Vodeći računa o osnovnim pravilima o kretanju vozila. Tu su često problemi s uočavanja i procjenom udaljenosti drugih vozila na bočnoj strani osobito onih koji se nalaze u neposrednoj blizini. Morate obratiti pozornost  na vozače koji su najavili promjenu trake prije vas i kreću se većom brzinom, a kojima bi presijecali pravac kretanja.

POLOŽAJ VOZILA ZA PRESTROJAVANJE U PROMETNOJ TRACI

Na cesti s više prometnih traka s po jednom za svaki smjer . Srednja prometne traka u pravilu služi za nastavak kretanja ravno. U slučaju skretanja u lijevo ili desno, dužani ste se prije skretanja primaknuti vozilom razdiobnoj liniji, da bi ste obavili provjeru. Ako za to postoje prostorni uvjet. Što znači da to nije isto za sva vozila. Na primjer motocikle i osobnog vozila. Jer su prostorni uvjeti različiti i ovise o širini vozila.  Kao i kod jednosmjernih ulica, čija je širina veća od jedne ali manja od dvije prometne trake, pe stoga nije dijeljena. Pravilo je da se vozila kreću sredinom prometne trake. Svako primicanje razdiobnoj liniji iskazuje se namjera vozača promjeni te trake, pa i oda kada to još nije najavio pokazivačem.

Prestrojavanje i mjenjanje prometne trake Autoškola Capitol Hill Zagreb

Za dobru procjenu udaljenosti vozila u bočnim trakama. Potrebno je na ravnom dijelu ceste s više prometnih traka, višekratno praćenje tih vozila i uspoređivanje  njihovog položaja prije i nakon prolaska. Pa i onda kada nemate namjeru prestrojavanja. To je uvježbavanje procjene, da bi ste kasnije mogli zaključiti možete li se uključiti u traku ispred njih ili ih morate propuštati. Zbog toga što su gustom gradskom prometu često gužve i nema na dovoljnojo slobodnog prostora na traci u koju se želite uključiti.  Ulazak u prostor između vozila  popraćen je s malim razmacima, koje je nakon uključenja potrebno povećati  na potrebnu mjeru. Postoji opasnost da vozilo ispred vas naglo smanji brzini i da usljed toga nastane lančani sudar. Zato je bitno imati nadzor nad situacijom. Tu radnju ne obavljajte na djelu ceste gdje postoji opasnost od potrmećaja u prometnom toku. Česte izmjene prometne trake bitno povećavaju opasnost od sudara i treba ih svesti na nužnu mjeru. Paralelna vožna s iskazivanjem namjere može vam pomoći, solidarnom gestom vozača koji će vas pustiti ispred sebe a da pritom ne kršite pravila. Uvježbana promjene prometne trake u različitim uvjetima, kod samostalne vožnje bitno doprinosi vašoj sigurnosti.

Kako postupiti da bi obavili prestrojavanje ili promijenili prometnu traku:

  • Potražite povećan razmak među vozilima koji je dovoljan za prestrojavanje
  • Prilagodite brzinu kako bi se našli usporedno s njim
  • Izjednačiti brzinu kretanja s vozilima u prometnom toku u koji se uključujete
  • Najavite početak prestrojavanja
  • Tek tada se lagano uključiti bez ometanja
  • Nakon toga potrebno je prilagodite razmak prema vozilu ispred vas
  • Provjere koje obavljate moraju biti kratkotrajne, 
  • nesmijete na duže vrijeme ispuštati nadzor ispred vozula

Gustoća prometa ponekad ne omogućava prestrojavanje ili promjenu prometne trake, pa se pokazivačem smjera može izraziti želja (namjera ) kojom se prema vozačkoj solidarnosti može osloboditi potreban prostor. Ovu metodu treba koristiti u krajnjoj nuždi kako se ne bi pretvorila u naviku i drskost. S toga je u vožnji potrebna potpuna koncentracija kako bi sa sve radnje obavljale pravovremeno.