Prestrojavanje i mijenjanje prometne trake

AUTOŠKOLA CAPITOL HILL ZAGREB

Prestrojavanje i mjenjanje prometne trake Autoškola Capitol Hill Zagreb

Prestrojavanje i mijenjanje prometne trake je radnja na koju smo prisiljeni da bi krenuli prema željenom pravcu. Prije započinjanja bilo koje radnje morate se uvjeriti da ju možete izvesti na siguran način te je pravovremeno najaviti. Isto tako, potrebno je ostaviti dovoljno vremena i prostora kako bi prestojavanje obavili shodno brzini i prostoru, kao i prometnom opterećenju. Također, treba prakticirati osnovna pravila o kretanju vozila. Tu često dolazi do problema uočavanja i procjene udaljenosti drugih vozača s bočne strane i onih koji se nalaze u našoj neposrednoj blizini. Morate paziti i na vozače koji su najavili promjenu trake te se kreću iza vas većom brzinom, a kojima presijecate pravac kretanja.

POLOŽAJ VOZILA ZA PRESTROJAVANJE U PROMETNOJ TRACI

Na cesti s jednom prometnom trakom za svaki smjer. Vozač će se kretati sredinom prometne trake za nastavak kretanja ravno. U slučaju skretanja u lijevo, dužan je primaknuti vozilo središnjoj liniji, odnosno desnom rubu za skretanje u desno, ako za to postoje prostorni uvjeti. Što znači da to nije isto za motocikle i osobna vozila jer prostor i uvjeti su različiti i ovise i o širini vozila.  Kao i kod jednosmjernih ulica koje su često šire od jedne prometne trake.

Prestrojavanje i mjenjanje prometne trake Autoškola Capitol Hill Zagreb

Za dobru procjenu udaljenosti vozila u bočnim trakama, potrebno je na ravnom dijelu ceste s više prometnih traka, višekratno praćenje tih vozila i uspoređivanje  njihovog položaja prije i nakon prolaska, pa i onda kada nemate namjeru prestrojavanja. Kako bi ste kasnije mogli zaključiti možete li se uključiti u traku ispred njih ili ih morate propuštati. U gustom gradskom prometu često je nemoguće da na velikoj udaljenosti nema vozila u traci u koju se želite uključiti.

Kako postupiti da bi obavili prestrojavanje ili promijenili prometnu traku:

  • Potražite povećan razmak među vozilima koji je dovoljan za prestrojavanje
  • Prilagodite brzinu kako bi se našli usporedno s njim
  • Najavite početak prestrojavanja
  • Izjednačiti brzinu kretanja s vozilima u prometnom toku u koji se uključujete
  • Tek tada se lagano uključiti bez ometanja
  • Nakon toga potrebno je prilagodite razmak prema vozilu ispred vas

Gustoća prometa ponekad ne omogućava prestrojavanje ili promjenu prometne trake, pa se pokazivačem smjera može izraziti želja (namjera ) kojom se prema vozačkoj solidarnosti može osloboditi potreban prostor. Ovu metodu treba koristiti u krajnjoj nuždi kako se ne bi pretvorila u naviku i drskost. S toga je u vožnji potrebna potpuna koncentracija kako bi sa sve radnje obavljale pravovremeno.