Prestrojavanje i mijenjanje prometne trake

Prestrojavanje

Za vožnju prema željenom pravcu često smo prisiljeni obaviti radnje prestrojavanja ili mijenjanja prometne trake da bi se pravovremeno razvrstali prema tom smjeru. S obzirom da se prije započinjanja bilo koje radnje morate se uvjeriti da ju  možete izvesti na siguran način i pravovremeno najaviti, potrebno je ostaviti dovoljno vremena i prostora kako bi ti postupci bili shodni  brzini i prostoru kao i prometnom opterećenju, uvažavanjem osnovnih pravila o kretanju vozila.Tu se postavljaproblem  uočavanja i procjene udaljenosti  drugih sudionika s bočne strane i onih koji se nalaze u našoj neposrednoj blizini. Kao i onih koji su najavili promjenu trakea kreću iza nas većom brzinoma kojima  presijecate pravac kretanja.

Položaj vozila u prometnoj traci

Na cesti s jednom prometnom trakom za svaki smjer. Vozač će se kretati sredinom prometne trake zanastavak kretanja ravno. U slučaju skretanja u lijevo, dužan je primaknuti vozilo središnjoj liniji, odnosno desnom rubu za skretanje u desno, ako za to postoje prostorni uvjeti. Što znači dato nije isto za motocikle i osobna  vozila jer prostori uvjeti su različiti i ovise i o širini vozila.  Kao i kod jednosmjernih ulica koje su često šire od jedne prometne trake.

mijenjanje prometne trake

Promjena prometne trake

Za dobru procjenu udaljenosti vozilau bočnim trakama, potrebno je na ravnom dijelu ceste s više prometnih traka, višekratno praćenje tih vozila i uspoređivanje  njihovog položaja prije i nakon prolaska, pa i onda kada nemate namjeru mijenjanja prometne trake. Kako bi ste kasnije mogli zaključiti možete li se uključiti u taku ispred njih ili ih morate propuštati. U gustom gradskom prometu često je nemoguće da na velikoj udaljenosti nema vozila u traci u koju se želite uključiti. Kako tada postupiti da bi promijenili prometnu traku.

  • Potražite neki povećan razmak među vozilima koji je dovoljan za ulazak
  • Prilagodite brzinu kako bi se našli usporedno s njim
  • Najavite početak prestrojavanja
  • Izjednačiti brzinu kretanja s vozilima u prometnom toku u koji se uključujete
  • Tek tada se lagano uključiti bez ometanja
  • Nakon toga potrebno je prilagodite razmak prema vozilu ispred vas

Gustoća prometnog toka koji put ne omogućava potrebnu promjenu prometne trake,  pa se pokazivačem smjera može izraziti želja (namjera ) kojom se prema vozačkoj solidarnosti može osloboditi potreban prostor. Ovu metodu treba koristiti u krajnjoj nuždi kako se ne bi pretvorila u naviku i drskost. S toga je pro vožnji potrebna potpuna koncentracija kako bi sa sve radnje obavljale pravovremeno.