Prebrza vožnja najčešći prekršaj vozača

I pored učestale kontrole brzine i dalje je prebrza vožnja najčešći prekršaj vozača. Pogledajte tablice kazni !  Na više od 1000 ispitanika vodeći hrvatski web oglasnik za vozila – 4Kotača – proveo je istraživanje o stavovima stanovnika Hrvatske o vožnji i prometu

ZAGREB – Cilj istraživanja bio je, među ostalim, doznati koje prekršaje vozači najčešće rade, kako postupaju kada ih policija “uhvati” u prekršaju te koliko su samouvjereni kada su u pitanju njihove vozačke vještine. Mnogi vozači ne brinu se ni za vlastitu ni za sigurnost drugih u prometu. Najčešći prekršaj vozača je prebrza vožnja u naseljenom mjestu (28% muškaraca i 25% žena), a po učestalosti slijedi nevezanje pojasa (21% muških i 18% ženskih vozača). Kada se radi o ostalim čestim prekršajima, uočljive su razlike među spolovima, pa tako žene mnogo rjeđe na autocesti voze prebrzo (svega 4%), a kod 15% muškaraca to je najčešći prekršaj. Žene kao najčešći prekršaj navode prolazak kroz žuto svjetlo na semaforu (njih 17%), što čine češće nego muškarci (10%). Kao zanimljiv podatak izdvajamo i to što je 11% žena izjavilo da im je nepropisno parkiranje najčešći prekršaj u odnosu na 4% muškaraca koji navode .

(1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi:

          •             osobinama i stanju ceste,
          •             vidljivosti, preglednosti
          •             atmosferskim prilikama
          •             stanju vozila i tereta
          •             gustoći prometa

tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti  prema prometnom pravilu ili znaku.
(2) Vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u prometu. Kada se iza vozila koje se kreće brzinom koja je manja od najveće dopuštene brzine na cesti, ili dijelu ceste po kojoj se kreće, ili manja od brzine prometnog toka vozila u prometu na tom dijelu ceste. Kada se nakupi kolona vozila koja ga ne mogu sigurno preteći, vozilo se mora na prvom pogodnom mjestu isključiti iz prometa i propustiti kolonu vozila iza sebe.
(3) Kada je brzina kretanja vozila iz prethodnog stavka manja od polovice najveće dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste, vozač takvog vozila mora uključiti sve pokazivače smjera, osim kada koristi žuto rotacijsko svjetlo.
(4) Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije se ograničiti ispod 40 km na sat.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju ceste i drugim uvjetima ili ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 3. ovoga članka.

Članak 52.

Kazne za prabrzu vožnju u naselju

Više od 50 km/h 5.000,00 –15.000,00 kn ilizatvora do 60 dana 3 boda
Više od 30 – 50 km/h  2.000 kn 2 boda
Više od 20 – 30 km/h 1.000,00 kn 1 bod
Više od 10 – 20 km/h  5.00,00 kn
 Više od  10 km/ h 300,00 kn

Kazne za prekoračenje brzine izvan naselja

  više od  50km/h  3.000,00– 7.000,00 kn 3 boda
  Više od 30 – 50 km/  1.000,00 kn
  Više od 10 – 30 km/h  500,00 kn

(1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila, osim u slučaju neposredne opasnosti.
(2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila ili ga zaustaviti, dužan je to učiniti, osim u slučaju neposredne opasnosti, na način kojim neće ugroziti ili u većoj mjeri ometati druge vozače koji se kreću iza njega, a i te vozače o svojoj namjeri, uz obvezu iz članka 44. ovoga Zakona, upozoriti i uključivanjem stop svjetla, svih pokazivača smjera ili davanjem odgovarajućeg znaka rukom.
(3) Vozač ne smije ni naglo povećavati brzinu, odnosno kretati iz mjesta, osim u slučaju opasnosti, postižući pritom gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora ili na takav način da dolazi do proklizavanja kotača ili upravljati mopedom ili motociklom na jednom kotaču ili motornim triciklom, četverociklom ili lakim četverociklom na dva kotača.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka