Nastava za vozački ispit

Nastava za vozački ispit – Obuka vozača autoškole temeljne kategorije započinje obveznom nastavom iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP) koja u osnovi traje 10 radnih dana, odnosno 30 nastavnih sati. Obvezni su je pohađati oni kandidati koji već ne posjeduju neku od kategorija ili im je po programu propisan manji fond sati, odnosno samo neke sadržaje iz propisanog programa. Uglavnom oni koji za (novu) višu kategoriju moraju polagati i ispit iz PPSP-a.

U slučaju spriječenosti u redovnom terminu, obavljamo potrebne konzultacije i dopunu nedovoljno usvojenog gradiva. Svim polaznicima omogućujemo veći broj različitih testova za upotpunjenje znanja, da bi na ispit izašli spremni i sigurni u pozitivan ishod. Određeni broj testova moguće je koristiti i preko ove internetske stranice ili dodatnog CD-a. Da bi omogućili pohađanje nastave u slobodnom vremenu polaznika nastavu istih nastavnih cjelina obavljamo u dva dnevna termina u 9h ili 18h. Ali i po dogovoru s polaznicima.

Za polaznike koji su iz nekog razloga bili spriječeni i u tim terminima obavljaju se dodatne konzultacije, kako bi lakše savladali program nastave. Napominjemo da prema pravilniku o vozačkim ispitima oni polaznici koji i nakon 5. pokušaja ne savladaju ispit moraju ponoviti nastavu u cijelosti.

Posebnost u našoj nastavi je uvježbavanje gradiva interaktivnim testovima s potrebnim objašnjenjem na računalu za svakog polaznika. Pojedini odgovori na ispitnom testu često su u tijesnoj vezi, pa su potrebna upozorenja na moguće greške i razlike pojmova. Radom na ovaj način omogućava nam visoku prolaznost. Osim ovog, našim polaznicima omogućavamo da posebnom lozinkom na našoj stranici mogu online uvježbavati propušteno bez ograničenja kada im to okolnosti dopuštaju.