Kružni tok: Problemi i vožnja u kružnom toku

Autoškola Capitol Hill Zagreb

Kružni tok Autoškola Capitol Hill Zagreb

Raskrižje s kružnim tokom je oblik križanja cesta koji je danas  sve prisutniji u rekonstrukciji novih prometnih tokova. Prednosti koje takav oblik ima su; veća sigurnost i propusnost. Ulazak u kružni tok ne treba najavljivati kao ni vožnju unutar toka.

Dok je za izlazak potrebna najava desnog pokazivača. Problemi nastaju u tokovima velikih obima u kojima se pojavljuje veći broj ulaznih i izlaznih traka, koje pri tome nisu uređene potrebnom prometnom signalizacijom. Gradnja takvog tipa  raskrižja osuvremenjenog širokim prometnim tokom još nije dovoljno popraćena prometnim propisima koja bi eliminirali pojedine nesuglasice pri izlazu ili odabiru pravilne putanje koja će smanjiti probleme u međusobnom odnosu vozača. Za kretanje i izlazak za sad se mogu koristiti samo pravila o načinu  skretanja u jednosmjernim ulicama. Što znači da ste obvezni skretanje udesno obaviti prestrojivši se uz desni rub kolnika i uz što manji luk kad drugačije nije uređeno.

Pogledajte  primjer pravilnog kretanja kroz kružni tok prikazan na skici:

Kružni tok pravilno kretanje Autoškola Capitol Hill Zagreb

Kružni tok Remetinec Autoškola Capitol Hill Zagreb

Kružni tok: Problemi pri uključivanju

Kružni tok: problemi pri uključivanju Autoškola Capitol Hill Zagreb

  1. Vozač kojem je odredište na drugom ili trećem izlazu presijeca nekoliko traka što u učestalom prometu  nije jednostavno
  2. Kada se na ulazu nađu dva vozila, veći zaklanja preglednost manjem
  3. Ako vozač s desne trake ne koristi prvi izlaz broj prelazni traka je veći i otežava uključenje
  4. Otežana procjena brzine u kružnom toku jer jedna vozila zaklanjaju druga
  5. Neadekvatna brzina u kružnom toku uzrokovana brzim startom prilikom uključenja

Kružni tok: Problemi pri isključivanju

Nepravilan izlazak

Kružni tok: nepravilan izlazak Autoškola Capitol Hill Zagreb

  1. Nedovoljan prostor za (preplitanje) prestrojavanje prije isključenja
  2. Nepovoljan kut preglednosti za sigurnu promjenu trake (vozilo se često ne uočava u ogledalu )
  3. Vrlo malo vremena za odluku-  rijetko zbog neadekvatnog prestrojavanja obiđu još jedan krug.
Na slici 2 prikazan je segment isključenja iz kružnog toka, kad je priključna cesta izgrađena s više prometnih traka i bez oznaka na kolniku. Isključenje s  lijeve kružne linije, kada to nije označeno oznakom na koliku više je potez očajnika nego pravilo za isključenje. Premda pojedini građevinski oblici navode na taj postupak kao logičan slijed. Vozač u tom položaju teško procjenjuje namjere vozila s desne strane.  Vožnja ravno desnom trakom zbog kasnijeg lakšeg isključenja, dovodi u opasnost od sudara s vozilom s lijeve strane koje mu siječe pravac kretanja. Brzinu kretanja u raskrižja podsjećaju na trkališta. I eto , od raskrižja koja bi po svojim karakteristikama i cijenom izgradnje, trebala pružiti veću protočnost i sigurnost , došli smo do tog da ih vozači doživljavaju kao nelagodu i  opasnost pa ih izbjegavaju. Evo jednog rješenja koje smanjuje preplitanje u punoj mjeri. U kojem su i deniveliranjem otoka smanjene mogućnosti sudara.
Kružni tok Autoškola Capitol Hill Zagreb

Zašto je remetinečki kružni tok crna točka u zagrebačkom prometu ?

Kružni tok: prometna nesreća Autoškola Capitol Hill Zagreb

1. po obimu raskrižja
2. prevelika dinamika prometa i brzina vozila u raskrižju
3. Ulazne trake su pod oštrim kutem i nepovoljne za   kontrolu nadolazećih vozila, koja se uočavaju  u frontalnom obliku,  što otežava procjenu susreta
4. rubna ograda onemogućava praćene vozila u dolasku, vozač ima premalo vremena za donošenje odluke
5. na neodlučnog vozača  koji krene pa stane, nalijeće vozilo straga
Na kraju česta slika na raskrižju kružnog toka , neznanje ili nepažnja?
Vozačima s bočni strana treba omogućiti sigurno uključenje kada je to moguće.
Prednost prolaska nije apsolutno pravo, već samo prioritet uz potrebnu solidarnost. Ne uporaba svjetlosnih znakova s vozila, kao i prebrza vožnja na ovom tipu raskrižja smanjuje pogodnosti koje bi  ova raskrižja trebala dati.
Novi kružni tok nakon rekonstrukcije
Novi kružni tok Autoškola Capitol Hill Zagreb
Nakon uređenja i rekonstrukcije mnogi problemi su rješeni i više nema onakih nedoumica kod vozača a niti sudara koji su prije bili česti. Elipsasti način vođenja onemogućuje kruženje vanjskim krugom preko više izlaza, pa nema konflikta s vozilima s bočne stane koja paralelno napuštaju kružni tok. Ova koncepcija trebala bi se korstiti i na drugim višetračnim rotorima kao pozitivni primjer.
Do tada i dalje o tome treba voditi računa na višetračnim krožnim tokovima na kojima vođenje nije adekvatno rješeno a ni označeno.
Pogledajte video kako voziti kružnim tokom.