Izmjena stupnjeva prijenosa

izmjena stupnjeva prijenosa

IZMJENA STUPNJEVA PRIJENOSA

(Izmjena brzina)

Motori s unutarnjim izgaranjem za proizvodnju snage ograničeni su brojem okretaja. Od minimalnog za održavanje procesa, do maksimalnog koji kao energetski izmjenjivači mogu izdržati. Da bi vozilo u kratkom vremenu dostiglo željenu brzinu ili savladalo neki uspon koristi se više stupanjski mjenjač.  Mogu po svojoj izvedbi biti analogni ili automatski. Ovisno o vrsti i namjeni vozila kao i cijeni primijenjene tehnologije.

Poluga birača mjenjača za motocikle je nožna a za automobila ručna. Način izmjene zahtjeva motoričko pamćenje a vizualni nadzor samo na samom početku dok se ne steknu osnovni  osjeti i pokreti.Za normalan tempo kretanja i prelazak u viši stupanj potrebno je na ravnini dosećiubrzanje malo iznad srednjeg broja okretaja motora, a za prelazak u niži usporenje vozila malo više od minimuma. Pri tome valja računati da izmjena nije trenutna i da će kod promjene doći do manjih razlika u ubrzanju ili usporenju.

Po čemu se razlikuju i prepoznaju niži prijenosi od viših ?

Po snazi i brzini dostizanja gornjeg broja okretaja

Po dubini buke motora ( niži stupnjevi imaju viši ton i veću razinu buke)

Po rasponu brzine vozila (svaki stupanj prijenosa ima okvirni raspon )

Grafički prikaz stupnjeva prijenosa u odnosu na  br.okr x1000/ km/h

Ovaj okvirni grafički prikaz jednog snažnog vozila, koji prikazuje optimalnu izmjenu prijenosa označenu u zelenom polju. Valja napomenuti da vozila s manjom kubikažom i snagom zahtjevaju izmjenu u većem broju okretaja.

Način izmjene

Za motocikleObje piramide su stalno uzubljene pa se preko birača odabire potreban par ali redom. Prvi stupanj od neutrala dolje, ostali gore. Nije moguće preskakivanje pa se laganim pokretom stopala odabire pojedini prijenos. Lakše je dok je vozilo u pokretu, to je osobito bitno kod naglog zaustavljanje i ponovnog prelaska na niže stupnjeve. Potrebna je pomoć spojke ili lagani pomak radi lakšeg rada mehanizma i bez izhitrene grubosti.

Za automobile Prije izmjene prijenosa potrebne su krarke pripreme. Prvo se kreće s nožnim komandama. Kada je tijelo stabilno,olabavite lijevu ruku na upravljaču ( Često se događa da kod odpuštanja desne ruke dođe do pomaka upravljača jer se vozač pridržava za upravljač). Tek tad opuštenim zglobom ruke postavite ručicu mjenjača u potreban položaj. Čvrsto stezanje ručice mjenjača onemogućava osjet finog vođenja. Prije izlaska na cestu ustrojite izmjene prijenosa na mjestu, da u pokretu ne dođe do paničnog traženja brzina. Kod svih vozila ustrojen je Hraspored, razlike su u R- položaju( nazad)

Ove radne ne obavljaju se kretanjem kroz zavoj bez iznimne nužde. Radnju izmjene potrebno je potpuno automatizirati i uskladiti s radom motora i svesti na automatski refleks. Položajem mjenjača možete kontrolirati i raspon brzine vozila tamo gdje postoje opasnosti od prekoračenja brzine.