Izmjena stupnjeva prijenosa ili izmjena brzina –  Autoškola Capitol Hill Zagreb

Izmjena stupnjeva prijenosa Autoškola Capitol Hill Zagreb

IZMJENA STUPNJEVA PRIJENOSA ILI IZMJENA BRZINA

Motori s unutarnjim izgaranjem za proizvodnju snage ograničeni su brojem okretaja. Od minimalnog za održavanje procesa, do maksimalnog koji kao energetski izmjenjivači mogu izdržati. Da bi vozilo u kratkom vremenu dostiglo željenu brzinu ili savladalo neki uspon koristi se više stupanjski mjenjač.  Mogu po svojoj izvedbi biti analogni ili automatski. Ovisno o vrsti i namjeni vozila kao i cijeni primijenjene tehnologije.

Poluga birača mjenjača za motocikle je nožna, a za automobile ručna. Izmjena prijenosa stupnjeva ili izmjena brzina zahtjeva motoričko pamćenje i vizualni nadzor, većinom na samom početku, dok se ne steknu osnovni osjeti i pokreti. Važno je od samog početka pravilno naučiti o izmjeni brzina da se ne stvaraju loše navike.  Za normalan tempo kretanja i prelazak u viši stupanj potrebno je na ravnini doseći ubrzanje malo iznad srednjeg broja okretaja motora, a za prelazak u niži usporenje vozila malo više od minimuma. Pri tome treba računati da izmjena stupnjeva prijenosa nije trenutna i da će kod promjene doći do manjih razlika u ubrzanju ili usporenju.

Po čemu se razlikuju i prepoznaju niži prijenosi od viših ?

Po snazi i brzini dostizanja gornjeg broja okretaja

Po dubini buke motora ( niži stupnjevi imaju viši ton i veću razinu buke)

Po rasponu brzine vozila (svaki stupanj prijenosa ima okvirni raspon )

Grafički prikaz stupnjeva prijenosa u odnosu na  br.okr x1000/ km/h

Grafikon snage - Autoškola Capitol Hill Zagreb
Grafikon prijenosa Autoškola Capitol Hill Zagreb

Ovaj okvirni grafički prikaz slika je jednog snažnog vozila, gdje je prikazana optimalna izmjena stupnjeva prijenosa, označenu u zelenom polju. Valja napomenuti da vozila s manjom kubikažom i snagom zahtjevaju izmjenu u većem broju okretaja.

Izmjena stupnja prijenosa za motocikle

Obje piramide su stalno uzubljene pa se preko birača odabire potreban par, ali redom. Prvi stupanj od neutrala dolje, ostali gore. Nije moguće preskakivanje pa se laganim pokretom stopala odabire pojedini prijenos. Lakše je dok je vozilo u pokretu, a to je osobito bitno kod naglog zaustavljanje i ponovnog prelaska na niže stupnjeve. Potrebna je pomoć spojke ili lagani pomak radi lakšeg rada mehanizma i bez izhitrene grubosti.

Izmjena stupnjeva prijenosa Autoškola Capitol Hill Zagreb
Izmjena stupnjeva prijenosa Autoškola Capitol Hill Zagreb
Izmjena stupnjeva prijenosa Autoškola Capitol Hill Zagreb

Izmjena stupnjeva prijenosa za automobile

Prije izmjene prijenosa potrebne su kratke pripreme. Prvo se kreće s nožnim komandama. Kada je tijelo stabilno, olabavite lijevu ruku na upravljaču (često se događa da kod odpuštanja desne ruke dođe do pomaka upravljača jer se vozač pridržava za upravljač). Tek tad opuštenim zglobom ruke postavite ručicu mjenjača u potreban položaj. Čvrsto stezanje ručice mjenjača onemogućava osjet finog vođenja. Prije izlaska na cestu naučite o izmjeni brzine na mjestu, da u pokretu ne dođe do paničnog traženja brzina. Kod svih vozila ustrojen je H raspored, razlike su u R- položaju( nazad)

Ove radnje ne obavljaju se kretanjem kroz zavoj osim u nuždi. Radnju izmjena prijenosa brzina potrebno je potpuno automatizirati i uskladiti s radom motora i svesti na automatski refleks. Položajem mjenjača možete kontrolirati i raspon brzine vozila tamo gdje postoje opasnosti od prekoračenja brzine.